Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Informació als treballadors transfronterers de la ciutat

Procés participatiu per decidir com s'inverteixen 100.000 euros

Rècord en l'acollida de congressos, trobades i activitats turístiques

Esdeveniments esportius a la ciutat, un pas endavant

Més oportunitats amb l’aviació comercial a l’aeroport

Pla d’inversions per a una ciutat més endreçada

Creació de la taula de comerç, un impuls conjunt per al sector

Suport a l’obertura de negocis i als emprenedors

La política de congressos i activitats suposa 1 milió d’euros per a la Seu

>>

© albertbatalla.cat Drets reservats