La nostra opinió

Article d'opinió

El passat mes de setembre, com a la resta de pobles i ciutats, després del parèntesi que any rere any suposa el període estiuenc, amb les piles del tot recarregades, alumnat i professorat de la Seu i Castellciutat iniciaren el curs escolar 2014-15, un nou curs que enguany ha arribat de bracet d'un cert nombre de canvis que, malgrat el context econòmic, gràcies a l'optimització de recursos i a la relació amb altres agents de la comunitat educativa, contribuiran a fer del nostre un municipi educativament més competitiu.

Primària i secundària. Després d'un període llarg de transició, tal i com Departament d'Ensenyament i Ajuntament donaren a conèixer uns mesos enrere a direcció, mestres i famílies, el passat 15 de setembre, els 108 alumnes matriculats a La Valira començaren a fer-se seva l'escola on completaran la seva etapa d'educació primària i on posteriorment podran continuar els seus estudis d'educació secundària obligatòria, ja que a partir del curs 2015-16 està previst que l'ala est de l'edifici estigui a punt per a albergar dues línies a cadascun dels cursos d'ESO. Així, la construcció de La Valira –un dels pocs centres bastits de nou arreu del territori durant el 2014– i l'obertura d'aquesta el passat més de setembre com a escola d'educació primària, no només posa punt i final al període de transició en què el centre es trobava d'ençà del seu naixement, sinó que també dota el municipi d'una nova infraestructura. Per altra banda, l'obertura d'aquesta com a institut d'educació secundària a partir del setembre de 2015, a més a més de respondre a una antiga demanda, enriquirà l'oferta i contribuirà al repartiment de l'alumnat d'aquesta etapa educativa durant els anys en què la pressió demogràfica serà més elevada.

Paral·lelament, no hem d'oblidar ni que el setembre de 2011 l'alumnat de l'escola Castell-Ciutat va començar un nou curs escolar en un edifici ampliat i remodelat, ni que enguany el Departament d'Ensenyament ha reformat la teulada de l'edifici nord de l'escola Mossèn Albert Vives, la qual cosa, sens dubte ha representat una millora significativa de les instal·lacions del centre. Tanmateix, de cara a la propera legislatura serà del tot prioritari vetllar perquè el Departament hi continuï invertint.

 

Infants i adults. Un cop finalitzat el procés de matrícula a les llars d'infants municipals per al curs 2012-13 i d'haver constatat una disminució significativa pel que fa al nombre de places sol·licitades, tenint en compte que un dels criteris fonamentals que hom espera que guiï l'acció de govern és l'optimització dels recursos públics –i més encara ara, quan el context econòmic és tan desfavorable–, de mutu acord amb el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament va decidir començar a fer els passos necessaris per a ubicar l'Escola d'Adults a l'espai que anteriorment havia albergat la llar d'infants La Grandalla. Atès que tant durant el curs 2012-13 com durant el curs 2013-14, tal i com preveié el govern municipal, la llar d'infants Els Minairons pogué absorbir el 100% de la demanda de places, les dades objectives mostren a data d'avui que la decisió presa aleshores fou correcta, ja que, paral·lelament al fet que mai hi hagi hagut cap família que s'hagi quedat sense plaça a una llar d'infants municipal, l'Escola d'Adults, a la qual assisteixen al voltant de 450 alumnes, per primer cop ha començat un nou curs escolar en un espai que li permet unificar tota la seva oferta formativa.

 

Jordi Martin

×

© albertbatalla.cat Drets reservats