Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Impostos congelats per al 2015


L’Ajuntament de la Seu ha congelat els impostos per sisè any consecutiu complint amb el compromís d’inici de mandat.

L’acció té com a objectiu ajudar les persones, famílies i empreses en un context de crisi.  La bona gestió realitzada en els últims anys i l’esforç afrontat han permès aquesta acció.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats