Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

La política de congressos i activitats suposa 1 milió d’euros per a la Seu


La Seu d’Urgell ha impulsat l’arribada de nous visitants gràcies al rècord de congressos i activitats turístiques a la ciutat que han suposat un impacte econòmic de més d’1 milió d’euros.

 Aquesta acció ha permès impulsar l’economia de la ciutat i promocionar-la a l’exterior.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats