Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Creació de la taula de comerç, un impuls conjunt per al sector


El nou parc d’autocaravanes atrau 2.000 vehicles i suposa un impacte econòmic  per a la ciutat de 129.900 euros l’any.

El parc, impulsat per l’actual equip de govern, ha permès una bona gestió d’aquests vehicles.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats