Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Pla d’inversions per a una ciutat més endreçada


L’Ajuntament ha destinat més de 3 milions d’euros en obres de manteniment i millora d’espais així com de promoció de la ciutat. 

Gràcies a l’esforç de la majoria municipal, més del 50% d’aquests diners provenen de subvencions d’altres administracions.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats