Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Més oportunitats amb l’aviació comercial a l’aeroport


L’Aeroport s’ha convertit definitivament en una infraestructura d’ús públic on poden operar vols turístics, de passatgers, mercaderies, correus o aerotaxis.

Aquest pas permet oferir més oportunitats turístiques, econòmiques i laborals al territori.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats