Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Esdeveniments esportius a la ciutat, un pas endavant


La ciutat ha potenciat la seva presència com a seu de diverses accions esportives que han atret nous visitants.

Uns exemples d’aquesta activitat han estat el títol de Ciutat del Bàsquet Català 2014, l’Escanyabocs o la Consolidació del Cadí Circuit Fer.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats