Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Procés participatiu per decidir com s'inverteixen 100.000 euros


Els veïns i entitats de la Seu d'Urgell decidiran en què inverteix el consistori 100.000 euros mitjançant un procés participatiu

orientat en cinc fases; una primera de redacció de la guia de participació; la presentació pública; la presentació de projectes; la divulgació dels projectes elegits; i votació popular, els veïns, veïnes o entitats podran presentar les propostes a l'Ajuntament.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats