Què hem fet

A les acaballes del present mandat i fent repàs de la feina feta durant aquests quatre anys, es comprova que a banda d'haver assolit gran part dels compromisos que ens havíem fixat a l'inici del mandat, hem estat fidels als principals eixos d'acció de govern que ens havíem marcat: treballar per la recuperació econòmica i el manteniment de la cohesió social, gestionar eficientment els recursos municipals i afavorir les inversions a la ciutat.

Així vam exposar-ho en l'acte Ara toca passar comptes, on vam resumir l'acció de govern duta a terme, i així podeu comprovar-ho a l'enllaç següent

Informació als treballadors transfronterers de la ciutat


Unes 300 persones han omplert la sala de Sant Domènec de la Seu d'Urgell per a la conferència sobre com afectarà al col·lectiu el nou IRPF d'Andorra, que ha realitzat el director de Tributs del Govern andorrà, Albert Hinojosa.

 La conferència s'ha adreçat especialment als treballadors fronterers, un col·lectiu que a l'Alt Urgell aglutina unes 2.000 persones.

Facebook Twitter

© albertbatalla.cat Drets reservats