Actualitat

29/12/2017
Facebook Twitter
El govern municipal del PDeCAT mante lobjectiu politic per a la reactivacio economica i social de La Seu al pressupost 2018

L’objectiu polític que el grup municipal del PDeCAT desenvolupa al capdavant de l’ajuntament de La Seu d’Urgell en aquest nou mandat es consolida al pressupost municipal del 2018 que es va debatre ahir en el decurs d’un ple extraordinari. La xifra global per al pròxim exercici ascendeix als 13,2 milions d’euros, la més elevada dels darrers  8 anys, i incorpora inversions valorades en 770.000 euros bo i mantenint la racionalització de la despesa i la bona gestió dels recursos públics

Malgrat el vot  contrari del PSC-Compromís i la CUP, el pressupost a prosperar amb l’abstenció d’ERC. D’aquesta manera es podrà donar continuïtat als objectius de consolidació de les polítiques de reactivació econòmica i fde oment a l’emprenedoria, l’aposta per dotar de recursos econòmics l’àrea social per tal de mantenir els nivells de cohesió i de benestar dels ciutdans i ciutadanes i la transformació urbanística de la ciutat, amb espais públics amables i de qualitat per fomentar la convivència ciutadana.

Unes xifres fruit de la bona gestió econòmica

La bona gestió de les finances públiques ha estat clau per poder plantejar l’esforç inversor que es veu reflectit en els 770.000 milions d’euros previstos per a projectes d’inversió real. En els propers mesos es plantejarà una segona proposta d’inversió que permetrà incrementar aquesta xifra en un milió d’euros més.

Part d’aquestes inversions es faran acollint-se a un préstec que no afectarà la tendència a la baixa del nivell d’endeutament municipal, ja que la capacitat de retorn serà molt superior al nou endeutament contret. Així, la previsió és que el llindar es mantingui en una forquilla entre el 67 i el 70%.

Les inversions previstes responen a la voluntat política d’endreçar la ciutat i crear nous equipaments  A nivell estrictament urbanístic, l’aposta es visualitza en la plaça de les Moreres i la plaça de Castellciutat, amb actuacions valorades en 300.000 euros en total. Pel que fa a nous equipaments, s’ha habilitat la dotació pressupostària per redactar el Pla Director dels antics jutjats de La Seu. A aquestes actuacions s’hi suma el salt qualitatiu que experimentarà la ciutat amb les noves infraestructures que, com el CAP i la residència sociosanitària del Sant Hospital, seran finançades per la Generalitat, fruit de l’acció desenvolupada des d’alcaldia.

×

© albertbatalla.cat Drets reservats